Fred på jorden är min vision

Min vision är Fred på jorden. Visioner är sådant man aldrig når men ändå kämpar för. Vägen mot min vision handlar om bättre utbildning, fler i jobb och bra vård i Sverige. I världen handlar det om att bekämpa svält och orättvisor.

Jag är född, uppvuxen och bor i Kungälv. Här slöts den första freden mellan Sverige, Norge och Danmark år 1101. Sedan fortsatte krigen fram till Freden i Roskilde år 1658. Min första skola ligger nedanför Bohus fästning, en av de mest beskjutna platserna i Norden. Redan som liten kille lades grunden för mitt engagemang för fred och rättvisa.

Sverige och de övriga nordiska ländernas utveckling från krig till välfärdsnationer är min viktigaste inspirationskälla i mitt politiska arbete både när det gäller Sverige och världen.

Jag vill bygga ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och där all brottslighet bekämpas. Så blir Sverige tryggare och världen bättre.

    • Jag vill att skolan ska vara en trygg kunskapsskola med fler lärare inte en lekplats för riskkapitalister som kramar ut största möjliga vinst och slussar den till ett skatteparadis.

 

    • Alla som kan ska jobba och de ska ha en lön de kan leva på. Med schyssta villkor och trygga anställningar bygger vi ett starkare samhälle. Därför vill jag ta bort Allmän visstidsanställning, stärka rätten till heltid och få bort delade turer.

 

    • Kamp mot brottslighet handlar både om att förebygga brott och att bestraffa brott. Sverige behöver fler poliser, därför vill jag att det startas en polisutbildning här i Västsverige. Anslagen till polisen måste fortsätta att öka.

 

    • Akutsjukvården i Sverige är i världsklass. Men köerna till vardaglig sjukvård måste bort. Då behövs det mer vårdpersonal, det är viktigare än stora skattesänkningar för höginkomsttagare.

 

  • Jag vill främst företräda dig som bor vår valkrets, alltså i kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
facebook Twitter Email