Oseriöst av V att fälla regeringen

Tillgången till ändamålsenliga bostäder är helt central för att människor ska kunna leva fria och jämlika. För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och en grundläggande förutsättning i livet, den trygga platsen för varje individ – ung som gammal. Idag råder ojämlikhet och bostadsbrist på bostadsmarknaden.

Därför måste bostadsbristen bekämpas. Därför behöver det byggas mer – av hyresrätter, bostadsrätter och villor. Fler ska kunna hitta en bostad oavsett den egna eller föräldrarnas plånbok.

Bostaden är inte och ska inte vara som en vanlig produkt på en marknad. Tvärtom, en trygg bostad är en rättighet och sätter ramarna för stora delar av en människas liv, och det är detta bostadspolitiken måste utgå från.

Under alldeles för lång tid har det byggts för lite och för dyrt i Sverige. Därför har Socialdemokraterna sedan den S-ledda regeringen tillträdde 2014 drivit igenom en aktiv bostadspolitik för att det ska byggas mer till rimliga priser. Staten är nu med och tar ansvar för att fler bostäder byggs, samtidigt som tydligare krav ska ställas på kommunerna att ta sitt bostadsförsörjningsansvar och se till att det byggs blandat i hela Sverige.

De senaste åren har regeringen fortsatt underlätta för att bygga mer, skärpt lagstiftningen på bostadsmarknaden för att få bort fusk, fiffel och handel med svartkontrakt. Det har också fortsatt avsättas statliga bostadspengar, det så kallade investeringsstödet, för att öka byggtakten och skapa prisvärda bostäder, stödet är på 3 miljarder 2021 och ökas till 4 miljarder för 2022. Hittills har över 47 000 bostäder beviljats detta stöd och det har inte byggts såhär många hyresrätter i Sverige på nästan 30 år. Utöver det ha regeringen lagt förslag för att till exempel förbättra skyddet för hyresgäster vid misskött förvaltning av hyresfastigheter.

Januariavtalet har inneburit att det kunnat genomföras viktiga reformer, men som i alla samarbeten har alla de fyra partierna som samarbetar behövt ge och ta. En sådan del är att införa fri hyressättning vid nybyggnation, det är inte Socialdemokratisk politik utan en kompromiss värd att göra då det i andra vågskålen låg att Centerpartiet och Liberalerna accepterade att investeringsstödet skulle behållas och utvecklas.

Regeringen har nu tagit emot utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion.

Utredningen omfattar enbart nyproducerade hyreslägenheter, vilket är drygt en procent av det totala antalet hyreslägenheter. Det finns bra förslag i utredningen såsom att det partsförhandlade presumtionshyressystemet ska vara kvar, men det finns delar i utredningen som går för långt.

Det gäller exempelvis fastighetsägarens möjlighet att bryta igenom huvudregeln. Här är skyddet för hyresgästerna alltför otillräckligt.

Det måste finnas ett starkt besittningsskydd. Hyresgästerna ska inte riskera att hamna i ett system där hyran i praktiken blir marknadsutsatt under hyresförhållandet. Ingen ska tvingas att flytta på grund av plötsliga och kraftiga hyreshöjningar.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer nu ta fram kompletterande förslag i syfte att stärka hyresgästernas ställning i det nya systemet, samtidigt som det befintliga beståndet värnas och investeringsstöd och presumtionshyror kan fortsätta att fungera som idag. Hyresrätten ska vara en trygg boendeform som ska finnas tillgänglig för alla, även efter reformen om friare hyressättning i nyproduktion.

Göteborgsområdets S-Riksdagsledamöter

Kenneth G Forslund, Kungälv
Aylin Fazelian, Mölndal
Joakim Järrebring, Alingsås

facebook Twitter Email