Spelar det någon roll att rösta i EU-valet?

På onsdag i nästa vecka, den 22 maj, börjar förtidsröstningen till EU-valet som hålls den 9 juni. Totalt ska 720 ledamöter väljas till EU-parlamentet. 21 av dessa kommer från Sverige. Knappt tre procent av parlamentet representerar Sverige, kan vi verkligen påverka något? Spelar det någon roll över huvud taget att rösta?

Sveriges makt är naturligtvis rent matematiskt liten. Men skulle det vara avgörande då skulle till exempel Dalarna eller Västerbotten kunna låta bli att engagera sig i valet till Sveriges riksdag. De har vardera ungefär lika stor andel riksdagsledamöter som Sverige har EU-parlamentariker. Väldigt få i Dalarna skulle komma på tanken att riksdagsledamöter från Dalarna är meningslöst. I Västerbotten är det självklart så att man vill ha sina perspektiv framförda i Sveriges riksdag.

På samma sätt är det med EU-parlamentet. Det är viktigt att våra 21 ledamöter för fram svenska perspektiv. I parlamentet som helhet men också i sina respektive partigrupper. De svenska EU-parlamentarikerna är oavsett parti dessutom skickliga på att påverka i sina partigrupper och i EU-parlamentets olika utskott. Ett antal av dem har över tid varit det som kallas rapportör för sitt parti i en viss fråga. En roll som ger mycket stora möjligheter att påverka politiken, långt större än de knappa tre procenten som Sveriges makt är rent matematiskt.

Enkelt uttryckt så är makten inom EU tredelad. En del står EU-kommissionen för, en slags hybrid av regering och tjänstemän, dit alla medlemsländer sänder kommissionärer. En del som är ministerråden, en minister från varje land inom ett ämnesområde samlas och fattar beslut. En del är EU-parlamentet som är den direktvalda folkliga representationen, där är ofta partigrupp starkare än land.

För att påverka EU och EU-parlamentet behövs din röst. Den är avgörande för hur mycket makt och inflytande ett parti ska få. Partigruppernas styrka är viktig för vilken riktning besluten ska ta och vilka som ska väljas till olika uppdrag inom EU.

Även om det kan kännas långt till Bryssel så är det där makten i EU finns och då behöver Sverige vara på plats, vara representerat och vara aktivt. Från början var Sverige väldigt delat i frågan om att tillhöra EU eller inte. Många avstod från att rösta för att de tyckte att de inte var med i EU, eller i vart fall inte ville vara med. Med tiden har stödet för EU-medlemskapet ökat i Sverige och samtidigt har det svenska valdeltagandet ökat val för val till EU-parlamentet.

I samband med den brittiska folkomröstningen som slutade med att Storbritannien gick ur EU så ökade stödet för EU-medlemskapet i Sverige markant. Det ligger fortsatt på en rekordhög nivå och över tid så har Sverige gått från att ha en av de minst EU-positiva befolkningarna till att ha en av de mest positiva.

Men att vara positiv till själva medlemskapet betyder inte att man tycker eller måste tycka att allt i och med EU är positivt. EU är en politisk union och det är de dagliga politiska besluten som fyller den med innehåll. Innehåll som påverkar vardagen här hemma i Sverige. Väldigt många av de beslut som fattas i riksdagen, regioner och kommuner handlar om att införa anpassade versioner av de beslut som tagits i EU.

Ska det bli bra införande av EU-regler här hemma så är det bra och enklare om redan grundreglerna från EU är bra och har utformats så att de fungerar även i den svenska verkligheten. Så därför är det viktigt att Sverige är representerat i EU-parlamentet och inte blir ett tjurigt Dalarna som inte tycker att det är spelar någon roll. Dalarna skulle aldrig komma på den idén, det borde inte Sverige heller göra.

Använd din rösträtt mellan den 22 maj och 9 juni. Påverka hur EU ska styras de närmaste fem åren!

facebook Twitter Email