Nato-medlemskap är en provokation mot Ryssland

Diskussionen om ett svenskt inträde i Nato har intensifierats under de senaste månaderna. Att avskaffa vår militära alliansfrihet till förmån för en kärnvapenallians med Turkiet anser vi Socialdemokrater skulle vara ett misstag. Istället bör vi fortsätta med vår framgångsrika förutsägbara säkerhetspolitiska linje som har tjänat oss väl under mer än 200 år.

Det vanligaste argumentet för ett svenskt Nato-medlemskap är att det skulle avskräcka en eventuell attack mot vårt land. Det kan ibland låta som att vi idag inte har några säkerhetsgarantier. Men så är det inte. Sedan 2007 är EU:s medlemsländer genom Lissabonfördraget förpliktigade genom solidaritetsklausulen att hjälpa varandra vid både civila och militära kriser och katastrofer. Det är inte det samma som ett militärt skydd men påvisar ändå att vi inte står ensamma.

Det är inte heller uppenbart att det skulle vara övervägande positivt för Sverige att gå med i Nato. Ett medlemskap skulle ha negativa konsekvenser för vår ställning i världen. Nato är en kärnvapenallians. Som medlem gör sig Sverige beroende av massförstörelsevapen. Traditionellt har vårt land trovärdigt varit en pådrivare i det globala nedrustningsarbetet. Som Nato-land skulle denna trovärdighet urholkas.

Istället skulle ett medlemskap resultera i att vi sätter oss i samma båt som Turkiet. Ett auktoritärt land som inte delar våra värderingar och bryter mot grundläggande regler även inom Nato. Under de senaste åren har Turkiet drivit över 300 000 människor på flykt och gått bakom ryggen på de andra Nato-länderna och köpt ryska vapen. Ärligt talat är det rätt förvånansvärt att Moderaterna vill göra svenskt försvar beroende av Turkiet.

Dessutom skulle ett inträde i Nato innebära att Sverige släpper kontrollen över försvaret. Idag utvecklar vi vårt försvar på egna villkor och efter våra egna förutsättningar. Vi väljer själva vilka vi vill samarbeta med och var. Det är en frihet som skulle begränsas vid ett inträde.

Ett svenskt inträde i Nato riskerar också att öka osäkerheten och skada stabiliteten i vårt närområde. Ryssland kommer att uppfatta ett svenskt medlemskap som en provokation. Det har potential att sätta igång en okontrollerbar upprustningsreaktion runt Östersjön. Ryska kärnvapenspetsar som idag står riktade åt andra håll kommer att vändas mot oss. Att bli medlem i Nato är varken riskfritt eller en garant för ökad säkerhet.

Vår alliansfrihet har tjänat oss väl under mer än 200 år, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att vi lever i en oroligare värld. Det säkerhetspolitiska läget har försämrats. Därför gör den socialdemokratiskt ledda regeringen den största satsningen på försvaret sedan 1950-talet. Antalet värnpliktiga ska öka och samarbetet med Finland ska fördjupas ytterligare.

Men att gå med i Nato medför fler risker än vad det är värt.

Kenneth G Forslund (S)Ordförande för utrikesutskottet
Niklas Karlsson (S)Vice ordförande för försvarsutskottet
Gunilla Carlsson (S)Riksdagsledamot

facebook Twitter Email