Media

Mänskliga rättigheter måste värnas

Vi socialdemokrater kommer alltid stå upp för den liberala demokratin(fri- och rättighetsbetonade grundsynen) som våra grundlagar och själva demokratin bygger på.

Det är inget unikt för partier i Sveriges riksdag, det gör nästa alla riksdagens partier, alla utom ett, Sverigedemokraterna.Regeringen ska arbeta för att Sverige helt och fullt följer de mänskliga rättigheterna. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna genom grundlag och andra lagar och förordningar. Dessutom gäller den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande…

Läs mer

En lång prövning

För mig precis som för många andra är det senaste året med Covid-19-pandemin en lång prövning. Men det innebär också mer tid över till att städa och rensa hemma. Att det är många som gör det nu märks på återvinningsstationerna.

För min del har det inneburit att gå igenom en väldig massa gamla tidningar och pressklipp. Ett av de klipp jag hittade var en insändare jag skrev här i Kungälvs-Posten den 15 december 2009. Tiden var på väg att rinna ut för de första långtidssjukskrivna som drabbades av den då nya 180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen. ”Här…

Läs mer

Sverige ska inte backa för Ryssland

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska beslutas i Sverige, inte i Bryssel, Washington eller Moskva. Det Kerstin Lundgren (C) beskriver som undfallenhet och Hans Wallmark (M) och Pål Jonsson (M) som ett ryskt veto om Sveriges säkerhetspolitik är en missuppfattning, medveten eller omedveten.

I vårt debattinlägg konstaterar vi att ett svenskt och finskt Nato-medlemskap kommer att leda till ryska motdrag. Spänningarna kommer att öka ytterligare i vår del av Europa. Att påstå något annat är att blunda eller önsketänka om självklara realiteter. Vi beskriver en konsekvens, inte en beslutsordning. Sveriges beslut om en Nato-ansökan är just Sveriges, inte…

Läs mer

Nato-medlemskap är en provokation mot Ryssland

Diskussionen om ett svenskt inträde i Nato har intensifierats under de senaste månaderna. Att avskaffa vår militära alliansfrihet till förmån för en kärnvapenallians med Turkiet anser vi Socialdemokrater skulle vara ett misstag. Istället bör vi fortsätta med vår framgångsrika förutsägbara säkerhetspolitiska linje som har tjänat oss väl under mer än 200 år.

Det vanligaste argumentet för ett svenskt Nato-medlemskap är att det skulle avskräcka en eventuell attack mot vårt land. Det kan ibland låta som att vi idag inte har några säkerhetsgarantier. Men så är det inte. Sedan 2007 är EU:s medlemsländer genom Lissabonfördraget förpliktigade genom solidaritetsklausulen att hjälpa varandra vid både civila och militära kriser och katastrofer….

Läs mer

Snattare kan få tillträdesförbud

För lite mer än ett år sedan besökte vi tre tillsammans pågående bostadsbyggen, lokala företag och Kongahälla Center under en dag som var den första i en serie av liknande besöksdagar i de 11 kommuner som vi representerar i Sveriges riksdag.

Det blev den första besöksdagen, men på grund av covid-pandemin också den sista besöksdagen vi genomförde under 2020. En av punkterna i besöket var alltså en presentation och rundvandring i Kongahälla Center. Den dåvarande centrumchefen Albert Aguilar tog då upp att han skulle vilja att det var möjligt att förbjuda vissa personer som upprepat snattar…

Läs mer
facebook Twitter Email