Snattare kan få tillträdesförbud

För lite mer än ett år sedan besökte vi tre tillsammans pågående bostadsbyggen, lokala företag och Kongahälla Center under en dag som var den första i en serie av liknande besöksdagar i de 11 kommuner som vi representerar i Sveriges riksdag.

Det blev den första besöksdagen, men på grund av covid-pandemin också den sista besöksdagen vi genomförde under 2020.

En av punkterna i besöket var alltså en presentation och rundvandring i Kongahälla Center. Den dåvarande centrumchefen Albert Aguilar tog då upp att han skulle vilja att det var möjligt att förbjuda vissa personer som upprepat snattar och stjäl att vistas i centret.

Redan då visste vi att det pågick ett arbete i regeringskansliet med att ta fram en sådan lagstiftning och vi berättade om att det var på gång. Nu har regeringen lagt fram sitt förslag och riksdagen har ställt sig bakom det. Den 1 mars träder den här nya lagstiftningen i kraft.

Lagen innebär att en person kan förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Att belägga en person med tillträdesförbud är ett avgörande ingrepp i en människas grundläggande rätt att röra sig fritt i samhället. Det får absolut inte ske lättvindigt, godtyckligt eller på ett diskriminerande sätt.

Beslut om tillträdesförbud ska fattas av allmän åklagare efter ansökan av en företrädare för butiken. En fråga om tillträdesförbud ska enligt lagen också kunna tas upp på anmälan av Polismyndigheten. En sådan anmälan får dock göras endast efter samtycke från en företrädare för butiken.

Vi tror och hoppas att detta tillsammans med många andra olika åtgärder som görs ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Situationen med pandemin kommer att bestå ännu en tid men vi hoppas att senare i år kunna ta upp tråden från det mycket lyckade besöket i Kungälv och fortsätta att besöka de kommuner vi representerar.

Den 1 mars träder en ny lagstiftning i kraft som innebär att en person kan förbjudas att få tillträde till en butik om det finns risk för att han eller hon kommer att begå brott där.

Kenneth G Forslund
Aylin Fazelian
Joakim Järrebring

Publicerad i Kungälvs-Posten 2021-02-23

facebook Twitter Email