Visar alla poster med taggen:Företagande

Tillfälliga smittskyddsåtgärder förlängs

Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder förlängs till och med den 30 september. Tidigare gällde den fram till den 31 maj. Anledningen till förlängningen är den höga smittspridningen och belastningen på sjukvården.

Det framgår av 11 § i lagen att föreskrifter om att serveringsställensöppettider ska begränsas samt om att serveringsställen ska hållas stängdaendast får meddelas om det är nödvändigt för att förhindra spridning avsjukdomen covid-19. Av bestämmelsen framgår också att sådana föreskrifterfår inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område. Det är fortsatt en prioriterad fråga…

Läs mer
facebook Twitter Email