Tillfälliga smittskyddsåtgärder förlängs

Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder förlängs till och med den 30 september. Tidigare gällde den fram till den 31 maj. Anledningen till förlängningen är den höga smittspridningen och belastningen på sjukvården.

Det framgår av 11 § i lagen att föreskrifter om att serveringsställens
öppettider ska begränsas samt om att serveringsställen ska hållas stängda
endast får meddelas om det är nödvändigt för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. Av bestämmelsen framgår också att sådana föreskrifter
får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.

Det är fortsatt en prioriterad fråga för samhället att minska smittspridningen för att värna liv och hälsa. När serveringsställen får sina öppettider begränsade eller måste stänga helt får det naturligtvis ekonomiska konsekvenser för berörda företag.

Regeringen har nyligen tagit fram ett förslag om nedstängningsstöd. Det är en förlängning och utveckling av det tidigare stödet. Fasta kostnader ersätts med upp till 100 procent. Nytt är att även löner räknas som fasta kostnader.FOTO: Holger Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0

facebook Twitter Email