Visar alla poster med taggen:Klimatfrågor

Vietnamprotest

Jag känner igen den existentiella ångesten!

När jag började vara politiskt aktiv rådde det kärnvapenkaprustning och det kalla kriget var som kallast. Relationen mellan USA/Västvärlden och Sovjetunionen/Östblocket präglades av misstro och kapprustning. Kärnvapenstridsspetsarna stod bildligt spets mot spets. Det fanns beräkningar och kunskap om hur många gånger som de samlade atomvapnen kunde spränga jordklotet.

Det här var både en dyster och hoppfull tid att vara tonåring och inleda sin politiska aktivitet i. Dyster på grund av kunskapen om mängden vapen och atomvapnen enorma kraft och fruktansvärda konsekvenser. Hoppfull för att det fanns en fredsrörelse spridd över hela Europa som demonstrerade för fred, bakade bullar för fred, skrev insändare för…

Läs mer
facebook Twitter Email