Hjälp att betala elräkningen

Elpriserna är höga just nu och vi är många som nervöst öppnar elräkningarna. För att göra det något lättare att klara att betala elräkningen så kommer varje hushåll att få upp till 2 000 kr per månad i ett särskilt stöd.

-Hela Europa är mitt uppe i en mycket speciell situation just nu när det gäller energipriser. Vanliga hushåll har drabbats av mycket höga elräkningar på ett sätt som aldrig varit avsikten. Därför är det bra att regeringen nu lägger fram det här särskilda stödet till hushållen. Ekonomiska stöd i Sverige brukar vara behovsprövad och kräva ansökan. Det här är en mycket ovanlig åtgärd i Sverige, men det är också en mycket ovanlig situation, säger Kenneth G Forslund.

Totalt kommer regeringen att lägga 6 miljarder kronor på det särskilda stödet till hushållen. Det gäller för tiden december, januari och februari och ger upp till 2 000 kr per månad för att täcka ökade elkostnader. Pengarna kommer att betalas ut utan ansökningsförfarande och utefter hur stor elförbrukning respektive hushåll har. Totalt är det 1,8 miljoner hushåll som beräknas få stödet. Exakt hur detta ska gå till ska nu utformas i dialog mellan regeringen och myndigheter, elnätsbolag samt riksdagen

FOTO Jonn Leffman CCA 3.0

facebook Twitter Email