En lång prövning

För mig precis som för många andra är det senaste året med Covid-19-pandemin en lång prövning. Men det innebär också mer tid över till att städa och rensa hemma. Att det är många som gör det nu märks på återvinningsstationerna.

För min del har det inneburit att gå igenom en väldig massa gamla tidningar och pressklipp.

Ett av de klipp jag hittade var en insändare jag skrev här i Kungälvs-Posten den 15 december 2009. Tiden var på väg att rinna ut för de första långtidssjukskrivna som drabbades av den då nya 180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen. ”Här i Kungälv har 45 personer vid det kommande årsskiftet varit sjukskrivna i 180 dagar eller mer. Då skrivs de ut från sjukkassan. Inte för att de blivit friska utan för att den borgerliga majoriteten har bestämt att längre än så får man inte vara sjukskriven. Istället ska de söka jobb.” skrev jag.

Sjukförsäkringsreglerna beslutades i juni 2008 av den då borgerliga majoriteten i Riksdagen och var en viktig del i deras så kallade Arbetslinje. Långtidssjukskrivna skulle stimuleras att söka andra jobb. Jag var en av de då 130 socialdemokratiska riksdagsledamöterna som röstade emot det här beslutet.

År efter år har sjuka sedan utförsäkrats efter 180 dagars sjukskrivning. Tills plötsligt en dag när undersköterskan Christine Udding från Kungälv blev utförsäkrad. Hon jobbade på Kungälvs sjukhus covid-avdelning och blev själv sjuk i våras och inlagd på avdelningen. I november hade hon blivit så pass återhämtad att hon jobbade halvtid. Men 180-dagarsregeln slog till hos Försäkringskassan och hon utförsäkrades.

Detta uppmärksammades först här i Kungälvs-Posten och fick snabbt nationell spridning. Trots att Sverige haft en S-ledd regering sedan valet 2014 har det inte funnits en majoritet i riksdagen för att ändra i sjukförsäkringen. Christine Uddings utförsäkring visade plötsligt på det absurda i reglerna och det uppstod ett opinionstryck som gjorde att det gick att få majoritet i riksdagen vid en omröstning den 3 mars för ett förslag från regeringen om att ändra 180-dagarsregeln. Moderaterna röstade emot förslaget med motiveringen att de tycker att det motarbetar arbetslinjen och riskerar att förhindra en snabb återgång i arbete.

Det finns fortfarande många delar av sjukförsäkringen som behöver bli bättre. Jag och övriga socialdemokrater i riksdagen och regeringen jobbar vidare med det och förhoppningsvis kan vi någon gång få majoritet även för de förändringarna. För många långtissjukskrivna är kamp mot sjukförsäkringsreglerna en lång prövning likaväl som sjukdomen.

Publicerad i Kungälvs-Posten 2021-03-19

facebook Twitter Email