Visar alla poster med taggen:Media

Dummare av att inte läsa papperstidning?

Allt färre läser en vanlig papperstidning för att få sina dagliga nyheter. Många, troligen en klar majoritet, får sina dagliga nyheter via tidningarnas hemsidor eller nyhetsappar. Viljan att betala för att få nyheter var länge låg men tycks öka nu. Möjligen en efterfrågan på kvalitet.

För de flesta tidningar är den pappersutgivna nyhetsförmedlingen närmast en förlustaffär, varje prenumerant som byter från papper till digitalt innebär mer pengar till att bekosta det redaktionella arbetet. Men hur påverkar det vårt läsande? Mitt bestämda intryck är att den som läser en papperstidning läser fler nyheter och framför allt nyheter och notiser som den…

Läs mer
facebook Twitter Email