Har Sverige världens högsta skatter?

Hur hög är skatten i Sverige egentligen? Högst i världen, påstår vissa. För låg för höginkomsttagare säger andra. Men hur är det egentligen? Den genomsnittliga inkomsten i Sverige är 38 300 kr i månaden. Det ger en årsinkomst på nära 460 000 kr. I praktiken har kvinnor en något lägre genomsnittlig inkomst och män en något högre.

Vilken kommun en person bor i har stor betydelse för hur stor skatten blir. Alla med en inkomst över 51 275 kronor per månad betalar 20 procent i statlig skatt på inkomster över taket, alltså en årsinkomst på 615 300 kr. Det här brukar kallas brytpunkten.

Sveriges högsta kommunalskatt betalar de som bor i Degerfors. Där är den samlade kommunal och regionskatten 35,30 procent. Lägst skatt betalar inkomsttagarna i Österåkers kommun 28,98 procent. Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar dessutom ca 1 procent i kyrkoskatt. Drygt 55 procent av befolkningen i Sverige är medlemmar i Svenska kyrkan. Alla inkomsttagare betalar en begravningsavgift samt TV-avgift. Begravningsavgiften är ungefär 0,2 procent. TV-avgiften är 1 procent av inkomsten med ett tak på 1 219 kr per år.

När den slutliga skatten beräknas görs ett antal avdrag. Det är grundavdrag, avdrag för pensionsavgift, jobbskatteavdrag och förvärvsavdrag som görs. Det här ger en skatt som är betydligt lägre än vad man först kan tro när man ser skattesatserna för kommunalskatten.

På en årsinkomst på 460 000 kr betalar den som bor i Degerfors och är medlem i Degerfors församling i Svenska kyrkan 114 842 kr i slutlig skatt. Det innebär knappt 25 procent i skatt. Bosätter sig den här personen istället i Österåkers kommun sjunker skaten till 94 364 kr. Det innebär 20,5 procent i skatt. Så stor är skillnaden mellan högsta och lägsta kommunalskatt i Sverige.

Den genomsnittliga kommunalskatten är i år 32,37 procent. Halmstad är en kommun vars kommunalskatt är närmast genomsnittet med 32,38 procent. På genomsnittsinkomsten 460 000 kr betalar halmstadsbon 106 535 kr i skatt, alltså 23,16 procent.

Generellt är kommunalskatten låg i kommuner där invånarnas inkomster är höga, omvänt är den ofta hög i kommuner där inkomsterna är låga. Inkomstnivån i en kommun är det som brukar kallas skattekraft.

Att gå ur Svenska kyrkan är för många den enda skatteplaneringen de kan göra. På en inkomst på 460 000 kr gör det i allmänhet 3 – 4 000 kr per år. Men det är ett beslut som inte i första hand borde vara ett ekonomiskt beslut utan ha andra grunder.

Ungefär tio procent av inkomsttagarna i Sverige tjänar 57 000 kr i månaden eller mer, en årsinkomst på 684 000 kr. Bor den personen i Halmstad och betalar den genomsnittliga kommunalskatten i landet och statlig skatt på den del av inkomsten som går över brytpunkten så blir skatten 195 737 kr eller 28,6 procent.

Inkomstskatt är den största inkomstkällan för stat och kommun, men det finns andra skatter som vi också betalar. Moms, fastighetsskatt, bilskatt, vinstskatt med flera skatter. När alla dessa räknas samman får man det totala skattetrycket. Det brukar sättas i proportion till BNP, det samlade värdet av alla varor och tjänster som produceras i landet. De senaste åren har Sverige sjunkit steg för steg på rankingen inom OECD, den organisation som samlar utvecklade industriländer över hela världen. 2022 låg Sverige på åttonde plats bland OECD-länderna, med en skattekvot på 41,3 procent. Topp tre låg i tur och ordning Frankrike, Norge och Österrike.

Högst skattetryck i världen har Frankrike med drygt 46 procent, nära fem procentenheter högre än vad Sverige har idag.

Skulle Sverige höja skattetrycket till Belgiens nivå, en höjning med ungefär en procentenhet, skulle skatteintäkterna öka med ungefär 60 miljarder kronor. Det är mer än vad staten totalt lägger på studiestöd, näringsliv, energi och bostadsbyggande eller knappt hälften av vad Staten lägger på sjukvården. På världsrankingen i höga skatter skulle vi gå upp en eller möjligen två placeringar.

facebook Twitter Email