Stoppa sprängningarna

Sprängningarna i Afghanistan måste upphöra! I lördags dödade en bomb vid en skola 60 personer, idag dödades ytterligare 11 personer då en buss körde på en vägbomb. Två-tre timmar efter den explosionen meddelade talibanerna att de utlyste tre dagars vapenvila i Afghanistan för firande av högtiden id al-fitr, som avslutar ramadan. President Ashraf Ghani meddelade att även regeringens styrkor kommer att följa vapenvilan.

Just nu är den sista delen av den internationella militära närvaron i Afghanistan från Nato, USA, Sverige och andra länder på väg att avvecklas. Det här skapar en säkerhetsmässig osäkerhet i Afghanistan och talibanerna strider för att ta kontroll över olika delar av landet, regeringens polis och militär kämpar emot.

För ett par veckor sedan deltog jag i ett möte med en stor grupp afghanska kvinnor. Det var kvinnor från alla nivåer i det afghanska samhället, från föreningslivet ute i byar och städer upp till kvinnliga statsråd i den afghanska regeringen. De var väldigt samstämmiga i en uppfattning, Afghanistan idag är ett helt annat land än för 20 år sedan. Det finns fortfarande stora problem men kvinnor har en betydligt bättre ställning och kan delta i samhällslivet på ett helt annat sätt. De kommer inte att acceptera att gå tillbaka till hur det en gång var.

Sveriges militära insats i Afghanistan är liten idag och inriktad på utbildning och rådgivning för de afghanska säkerhetsstyrkorna. Nu måste Afghanistans polis och militär klara sina uppgifter själva. Sverige är sedan mycket länge aktiva i Afghanistan med utvecklingsbistånd, framför allt inom skol- och sjukvårdssektorerna. Afghanistan är det enskilt största mottagarlandet i det svenska biståndet och det arbetet fortsätter även efter att de sista svenska soldaterna lämnat. Vapenvilan nu måste bli en slutpunkt för det våld som ökat den senaste tiden. Även när vapenvilan löper ut om tre dagar måste alla olika krafter i Afghanistan fortsätta på den fredliga vägen.

FOTO Kajsa Johansson @imagensdakajsa

facebook Twitter Email