Beslut

Tillfälliga smittskyddsåtgärder förlängs

Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder förlängs till och med den 30 september. Tidigare gällde den fram till den 31 maj. Anledningen till förlängningen är den höga smittspridningen och belastningen på sjukvården.

Det framgår av 11 § i lagen att föreskrifter om att serveringsställensöppettider ska begränsas samt om att serveringsställen ska hållas stängdaendast får meddelas om det är nödvändigt för att förhindra spridning avsjukdomen covid-19. Av bestämmelsen framgår också att sådana föreskrifterfår inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område. Det är fortsatt en prioriterad fråga…

Läs mer

Deltidsbrandmän behåller A-kassa

Deltidsbrandmäns arbete i form av beredskap och övning ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Idag är det ett problem att deltidsbrandmän som blir arbetslösa på sitt ordinarie arbete på grund av A-kassereglerna ofta säger upp sig från sin tjänst som deltidsbrandman.

Lagändringen träder i kraft den 31 maj 2021 och deltidsbrandmän får då möjligheten att få sitt arbete i form av beredskap och övning godkänt som bisyssla. Genom det kan en deltidsbrandman som blir arbetslös få A-kassa vid arbetslöshet från sitt ordinarie jobb. Deltidsbrandmän är av vital betydelse för räddningstjänstens verksamhet. Idag finns det problem med…

Läs mer
facebook Twitter Email